محمدصالح عزبزمحمدصالح عزبز، تا این لحظه: 7 سال و 3 ماه و 5 روز سن داره

کوچک وشادمانه...صالح خوب خانه....

رفیق تازه...

من به تازگی صاحب یه همبازی جدید شدم... کوچکترین عضو جامعه ی ایرانی در اینجا ،جنوب آفریقا،آقا علی اکبر کوچولودر 19 تیرماه به دنیا سلام کرد... منتظرم زودتربزرگ بشه تا باهاش حسابی بازی کنم.... این هم عکس های دوست کوچولوی من               ...
14 مرداد 1393
1