محمدصالح عزبزمحمدصالح عزبز، تا این لحظه: 7 سال و 3 ماه و 5 روز سن داره

کوچک وشادمانه...صالح خوب خانه....

................................Victoria Falls

                                                              یه چرخی هم با قایق تفریحی روی رودخانه ZAMBEZI زدیم                       درمحوطه ی محل استراحتمون ،گرازها هم در حال گردش بودند       &nbs...
9 بهمن 1392
1